Създаване на многоезичен сайт (видео)

Да се направи сайт на английски език, който е вграден в стандартната инсталация на Друпал е сравнително лесно. Често се налага сайтът да е на друг език, например български и не е необходимо да се добвя друг език, т.е. сайтът е едноезичен.

Друпал 7 предлага 2 метода създаване на многоезичен сайт:

 • Content Translation = по един нод за всеки език
 • Entity Translation = един нод с превод за всеки език

Необходими модули:

Node translation

Entity translation

 Locale – вграден в ядрото

 Locale – вграден в ядрото

 Content translation - вграден в ядрото

 Entity Translation

 Internationalization

 Title

 Variable

 Entity API

 

 Internationalization

 

 Variable

 

 Localization Update

 

 Language Icons

Разлики между двата метода:

Node translation

Entity translation

 Валиден само за нод

 Валден за всяка единица

 По един нод за всеки език

 Една единица (entity) с превод за всеки език

 Използва вграденото поле „Title”

 Изисква модула Title

 Филтър за език във Views

 Изисква пач за да филтрира

 Работи с XML sitemap

 XML Sitemap не може да фитрира езика

 Преводът на блокове не е автоматичен

 Модул Bean за блокове

 По един запис в менюто за всеки език

 Един запис в менюто за всички езици

 

Първият метод е по-популярен, тъй като е подобен на този в предишната версия - Друпал 6. Вторият е по-малко използван, но трябва да имаме предвид, че това ще е методът за многоезичен сайт на Друпал 8.

Как да направим многоезичен сайт? Ще разгледаме пример с 2 езика:български (основен) и английски. Могат да се прибавят още езици по същия начин. Ще ползваме метода Node Translarion.

 1. Започваме с чиста инсталация на Друпал. Нямаме създадено съдържание, за да избегнем проблеми със съществуващо съдържание, което е с неутрален език. Ако имаме предварително създадено съдържание ще трябва да се погрижим да го приведем в съответния език и да променим URl-а със съответния префикс. Или да ползваме Node export module (http://drupal.org/project/node_export),ако имаме доста въведени страници.
 2. Активираме модулите Locale и Content translation.
 3. Сваляме и инсталираме и модулите i18n и Variable.
 4. По желание можем да инсталираме и модулът Transliteration, който ще нормализира (Unicode->US-ASCII) линковете към съдържанието на нашия сайт и ще ги направи по-разбираеми в случай на „постване на линка“ в социалните мрежи, имейл и др.
 5. На admin/config/regional/language прибавяме нов език в случая Български език.
 6. Добавяме префикс за всеки от езиците на admin/config/regional/language/edit/
  за Английски – en
  за Български – bg (всъщност без него, защото това ще е нашият език по подразбиране)
 7. Активираме Language switcher блока.
 8. Активираме Multilingual support, with translation за всеки  тип съдържание.
 9. Посочваме кои Variables ще превеждаме, като не забравяме и Началната страница.
 10. Настройваме в admin/config/system/site-information: Името на сайта,Слоган, Началната страница и т.н.
 11. Активираме блокът с езиците
 12. Посочваме кои типове съдържание ще превеждаме: страници, статии
 13. Превеждаме основното меню и не забравяме да активираме превод на елементите на менюто
 14. Създаваме по един блок за всеки език и настройваме показването им
 15. Създаваме View от статиите и го превеждаме
 16. Премахваме статиите от първа страница и  на тяхно място поставяме View – то от статиите

Необходими модули за видео урока:

Local - core, Content Translationcore,I18n -  Internationalization,Variable,Pathauto,Token,Transliteration,View,+C Tools, Views Translation 

Файл с превод на интерфейса на  български език: BG.PO

За повече подробности, проследете видео урока.

 

Многоезичен сайт в Друпал 7 - част 1

Многоезичен сайт в Друпал 7 - част 2

 

 

Можете да изтеглите пълната инсталацията на  видео урока. Следвайте инструкциите за инсталиране.

Достъп до готовия сайт: username:admin, password:admin.